Europos universitetų aljansai susivienija

2024-07-09

NEOLAiA universitetų aljansas (kurio narė yra Šiaulių valstybinė kolegija) kartu su esamais ir būsimais Europos universitetų susivienijimais, kurių yra daugiau nei 60, sujungia jėgas projektui „FOR-EU4All“.

Šis projektas susieja Europos universitetų aljansus į vieną darnią struktūrą.

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo ir paramos aplinką, kurioje geriausia praktika ir patirtimi galėtų dalytis ne tik patys aljansai, bet ir platesnis Europos aukštojo mokslo sektorius.

Būdami Europos švietimo erdvės (EŠE) ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) flagmanai, Europos universitetų aljansai pirmauja kuriant naujas ir novatoriškas tarptautinio institucinio bendradarbiavimo koncepcijas, kuriomis siekiama paskatinti ilgalaikę viso Europos aukštojo mokslo pertvarką.

FOR-EU tinklo raida

Neformalus Europos universitetų forumo (FOR-EU) tinklas veikia nuo pat Europos universitetų iniciatyvos (EUI) pradžios. Aljansų ekspertai iš įvairių šalių ir institucijų susibūrė į aktyvias bendruomenes, paremtas strateginėmis temomis, pavyzdžiui, bendradarbiavimo švietimo srityje, valdymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų aspekto arba studentų įtraukimo. Šiuo metu FOR-EU veikia daugiau nei 20 pogrupių ir įvairūs lygiagretūs forumai, kuriuose susitinka koordinatoriai ir aljansų ekspertai. Dėl vis didėjančio EUI masto ir poveikio dabar būtina sujungti visas FOR-EU grupes, taip pat reikalingi specialūs ištekliai.

Bendradarbiavimo formalizavimas

FOR-EU4All atspindės produktyvų bendradarbiavimą ir su juo susijusią didelę patirtį, kurią turi FOR-EU. Ji sujungs, formalizuos ir išplės neformalius procesus ir struktūras, natūraliai susiformavusius per paskutinius ketverius metus, daugiausia dėmesio skirs veiksmingam administravimui, koordinavimui, komunikacijai ir sklaidai. Be to, FOR-EU4All daug dėmesio skirs ryšiams su platesniu aukštojo mokslo sektoriumi, bendradarbiavimui su esamais tinklais ir suinteresuotųjų šalių atstovais, taip pat bendradarbiavimui su sprendimus priimančiais asmenimis dėl su ESI susijusių pasiekimų ir iššūkių. Tai atsispindi ir projekto pavadinime – kartu mes tiesiog stipresni. Tikimasi, kad informavimo veikla ir gerosios patirties sklaida padės pakelti tarptautinį bendradarbiavimą Europos aukštojo mokslo srityje į kitą lygį.

Įsipareigojimas siekti bendrų tikslų

Europos universitetų aljansai yra įsipareigoję prisidėti prie EŠE ir EMTE politikos tikslų įgyvendinimo. Bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis, šiame projekte taip pat bus siekiama spręsti iki šiol EAME tebesitęsiančias tarptautinio bendradarbiavimo problemas – nuo bendro švietimo paslaugų teikimo iki judumo, taip pat skaitmeninio ir MTTP bendradarbiavimo. Įgyvendindami projektą FOR-EU4All, aljansai įsipareigoja bendradarbiauti tarpusavyje, su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir politikos formuotojais, kad įveiktų tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūtis ir įgyvendintų ilgalaikę Europos aukštojo mokslo pertvarką.

Europos Komisija projektui FOR-EU4All skyrė 1,8 mln. eurų, jis turėtų trukti 48 mėnesius, pradedant 2024 m. lapkričio 1 d.

Europos universitetų asociacija (EUA), Europos studentų sąjunga (ESU), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija (ENQA), Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija (EURASHE) ir „Erasmus” studentų tinklas (ESN) yra asocijuotosios projekto partnerės.


Atgal