Bendradarbiavimas kuria pridėtinę vertę

2021-06-09

Jau antrą dešimtmetį skaičiuojanti Kelmės rajono savivaldybės ir Šiaulių valstybinės kolegijos partnerystė naudinga abiem šalims.

Šiaulių valstybinės kolegijos bendradarbiavimas su Kelmės rajono savivaldybe suaktyvėjo po to, kai 2010 metų pabaigoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Be kitų sričių, aktyviai bendradarbiaujama rengiant būsimuosius socialinius darbuotojus – specialistus, kurie dirba su įvairių poreikių ir galimybių žmonėmis, socialinės atskirties grupėmis.

Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė, pasakodama apie bendras veiklas, išskyrė kelis svarbesnius faktus ir išsamiau apibūdino, kaip dokumentuose užfiksuoti sprendimai yra realizuojami.

Savivaldybė investuoja į studentus

Šiaulių valstybinėje kolegijoje nuolatos įvairias programas studijuoja bent kelios dešimtys studentų iš Kelmės rajono. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.T-241 buvo patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašas ir Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos darbo reglamentas.  Vadovaujantis minėtu aprašu skiriamos vardinės stipendijos puikių rezultatų pasiekusiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams, kilusiems iš Kelmės rajono.

Reda Každailienė jau ne vienerius metus pirmininkauja Socialinio darbo studijų programos baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisijai, savo vertingomis kompetentingos socialinio darbos srities specialistės įžvalgomis padeda objektyviai įvertinti studentų darbų kokybę.

Reda teigia pastebėjusi, kad jau gindami darbus studentai demonstruoja tikrai geras profesines kompetencijas. Baigiamųjų darbų temos pasižymi naujumu ir aktualumu. Temos pasirinkimas atsižvelgiant į situaciją, glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, aktyvus būsimųjų socialinių darbuotojų darbas praktikos vietose sudaro galimybę geriau susipažinti su nagrinėjamomis problemomis ir jų sprendimo būdais. Pašnekovė pabrėžia, kad studentai yra įsigilinę į temas, gerai suvokia socialinę aplinką, todėl, panaudodami  jaunatvišką kūrybiškumą ir norą, sugeba pateikti realių, naudingų, bet kartu dar neišbandytų, naujų socialinio darbo metodų.

Kolegija – regionui

Savo patirtimi dalijasi aukštojoje mokykloje dirbantys profesionalai, Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai kompetencija ir įdirbiu prisideda prie konkrečių sričių tobulinimo.

Pašnekovė džiaugiasi, kad Kelmės rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijose dalyvauja atsakingi ir profesionalūs Šiaulių kolegijos dėstytojai. Dėstytojai vertina Kelmės rajono savivaldybės administracijai pateiktus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų. Atsižvelgiant į vertingus profesionalų patarimus rengiamas projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektas.

Prie bendradarbiavimo prisideda ir studentai. Jie baigiamuosiuose darbuose nagrinėja aktualias Kelmės rajonui temas, išvadas teikia savivaldybės administracijos padaliniams, įstaigoms ar įmonėms, atlieka praktikas Kelmės rajono įstaigose ir įmonėse. Glaudūs dėstytojų ryšiai su darbdaviais užtikrina teorijos ir praktikos sąsajas.

Anot R. Každailienės, Šiaulių valstybinėje kolegijoje parengti socialiniai darbuotojai puikiai geba įgytas teorines žinias pritaikyti darbo vietoje, jų visada laukiama grįžtančių į Kelmę ir pasirengusių darbuotis Kelmės krašto labui.


Atgal