Spalio 21 diena, Penktadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Bendrosios praktikos slauga

[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]


Atnaujinta 2016-06-30

Studijų programos pavadinimas BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
Valstybinis kodas 653B70004
Akredituota iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Programos rūšis Koleginės studijos
Studijų pakopa Pirmoji
Studijų sritis Biomedicinos mokslų
Studijų kryptis Slauga
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5  m.
Studijų apimtis 210 kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Slaugos  profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų baigimą liudijantys dokumentai PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMAS IR PRIEDĖLIS
Studijų programos tikslas Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį organizuoti ir teikti slaugos paslaugas asmenims, šeimoms, bendruomenėms visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Studijuojami dalykai Studijų planas: nuolatinėms studijoms
Bendrieji koleginių studijų dalykai Sveikatos informatika, lotynų kalba, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.
Studijų krypties (šakos) dalykai Anatomija ir fiziologija, bendroji slauga, sveikatos psichologija, bendroji patologija, mikrobiologija ir infektologinė slauga, šeimos sveikata ir akušerinė slauga, vaiko sveikatos priežiūra, bendruomenės slauga, klinikinė biochemija ir biofizika, vaikų slauga, farmakologija, gerontologija, onkologinė ir paliatyvioji slauga, terapinė ir geriatrinė slauga, būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga, psichikos sveikatos slauga, chirurginė slauga, sveikatos mokymas, taikomųjų tyrimų metodologija, profesinė etika, aplinkos sveikata ir civilinė sauga ir kt.
Praktikos ir jų trukmė Privalomosios praktikos:
šeimos sveikatos ir akušerinės slaugos praktika  –  4 savaitės;
- vaiko sveikatos priežiūros praktika – 4 savaitės;
- bendruomenės slaugos praktika – 4 savaitės;
- vaikų slaugos praktika – 6 savaitės;
- geriatrinės slaugos praktika – 4 savaitės;
- terapinės slaugos praktika – 4 savaitės;
- būtinosios pagalbos ir intensyviosios slaugos praktika – 6 savaitės;
- psichikos sveikatos slaugos praktika –  4 savaitės;;
- chirurginės slaugos praktika – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika  – 6 savaitės.

Pasirenkamosios praktikos:
 - bendruomenės sveikatos priežiūros praktika / psichikos sveikatos priežiūros praktika;
- fizinės medicinos praktika / reabilitacijos praktika; neatidėliotinos pagalbos praktika / anestezijos ir intensyviosios slaugos praktika;
- specialioji chirurginės slaugos praktika / chirurginės vaiko slaugos praktika.
Pasirenkamieji dalykai Galima rinktis bendruosius koleginių studijų dalykus: specialybės užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių); sveikatos priežiūros teisės pagrindai / slaugos vadyba.
Pasirenkamieji dalykai, skirti gilinimuisi kryptyje: fizinė medicina / reabilitacija.
Laisvai pasirenkami dalykai (LPD) Studento pasirenkami iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Numatomi studijų rezultatai Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas - žinos normalios ir patologinės anatomijos ir fiziologijos pagrindus, psichologinius ir socialinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus;
- žinos ligų rizikos veiksnius, prevencijos principus bei bendrąją ligų etiologiją ir patogenezę;
- žinos teisės aktus ir slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, slaugos vadybos principus;
- supras slaugos teorijas ir modelius, gyvybinių veiklų reikšmę ir savirūpos galimybes slaugos procese;
- supras bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo principus asmens sveikatos priežiūroje;
- supras profesinės atsakomybės ir mokymosi visą gyvenimą svarbą slaugos praktikoje;
Gebėjimai vykdyti tyrimus gebės  rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti reikalingus duomenis;
Specialieji gebėjimai gebės:
- atpažinti ir įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius ir gyvybei pavojingas būkles bei suteikti būtinąją medicinos pagalbą;
- organizuoti, įgyvendinti ir vertinti pacientų slaugą;
- atlikti gydymo ir slaugos procedūras;
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai gebės:
- taikyti specialiąją ir užsienio kalbų terminiją perteikdamas informaciją profesinėje veikloje;
- mokytis ir mokyti tausoti sveikatą esant nuolatinei slaugos mokslo kaitai.
Tarptautinių mainų galimybės Plovdivo medicinos koledžas, Bulgarija; Talino sveikatos priežiūros  koledžas, Estija; Kaukazo tarptautinis universitetas, Gruzija; Foggia universitetas, Italija; Rygos medicinos koledžas, Latvija; P. Stradinio medicinos koledžas, Latvija; Nysa taikomųjų mokslų universitetas, Lenkija;
Kvidzyno Powislanska aukštoji mokykla, Lenkija; Lodzės kosmetologijos ir sveikatos mokslų koledžas, Lenkija; Saimaa taikomųjų mokslų universitetas, Suomija; Vast universitetas, Švedija; Maltepe univeristetas, Turkija; Zirve universitetas, Turkija; Uludag universiteto Sveikatos mokykla, Turkija; Duzce universitetas, Turkija; Selcuk universitetas, Turkija ir kt.
Tolesnių studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal slaugos krypties studijų  programas.
Karjeros galimybės Absolventas galės dirbti klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Baigiamasis vertinimas Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.

Išsamesnė informacija apie bendrosios praktikos slaugos studijų programą suteikiama Biomedicinos mokslų katedroje.


[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]

 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6