Balandžio 26 diena, Trečiadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Bendrosios praktikos slauga

[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]


Atnaujinta 2016-11-17

Studijų programos pavadinimas BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
Valstybinis kodas 653B70004
Akredituota iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Programos rūšis Koleginės studijos
Studijų pakopa Pirmoji
Studijų sritis Biomedicinos mokslų
Studijų kryptis Slauga
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5  m.
Studijų apimtis 210 kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Slaugos  profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų baigimą liudijantys dokumentai PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMAS IR PRIEDĖLIS
Studijų programos tikslas Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį organizuoti ir teikti slaugos paslaugas asmenims, šeimoms, bendruomenėms visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Studijuojami dalykai Studijų planas: nuolatinėms studijoms
Bendrieji koleginių studijų dalykai Sveikatos informatika, lotynų kalba, specialybės kalba.
Pasirenkamieji: specialybės užsienio kalba (anglų, pracūzų, rusų, vokiečių); sveikatos sociologija lietuvių kalba / sveikatos sociologija anglų kalba; statistinė analizė lietuvių kalba / statistinė analizė anglų kalba.
Studijų krypties (šakos) dalykai Aanatomija, fiziologija ir patologijos pagrindai, bendravimo psichologija, bendroji slauga, akušerinė slauga, aplinkos sveikata, farmakologija, profesinė etika, vaiko sveikatos priežiūra,
bendruomenės slauga, pagyvenusių žmonių priežiūra ir geriatrinė slauga, vaikų slauga, biochemija, biofizika ir radiologija, slaugos vadyba,  sveikatos ugdymas ir dietetika, terapinė ir specialioji terapinė slauga, būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga, psichikos sveikatos slauga, taikomųjų tyrimų metodologija, chirurginė ir specialioji chirurginė slauga, onkologinė ir paliatyvioji slauga ir kt.
Praktikos ir jų trukmė Privalomosios praktikos:
- bendrosios slaugos praktika –  2 savaitės;
- akušerinės slaugos praktika – 4 savaitės;
- vaiko sveikatos priežiūros praktika – 4 savaitės;
- bendruomenės slaugos praktika – 4 savaitės;
- geriatrinės slaugos praktika –
- vaikų slaugos praktika – 4 savaitės;
- terapinės slaugos praktika – 6 savaitės;
- intensyviosios slaugos praktika – 6 savaitės;
- psichikos sveikatos slaugos praktika –  4 savaitės;;
- chirurginės slaugos praktika – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika  – 6 savaitės.

Pasirenkamosios praktikos:
 - bendruomenės sveikatos priežiūros praktika / psichikos sveikatos priežiūros praktika;
- skubiosios medicinos pagalbos praktika /
anestezijos ir intensyviosios slaugos;
- specialiosios chirurginės slaugos praktika /
specialiosios terapinės slaugos praktika.
Laisvai pasirenkami dalykai (LPD) Studento pasirenkami iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Numatomi studijų rezultatai Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo:
Žinios, jų taikymas 1.1. Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taikosveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje.
1.2. Kritiškai sistemina ir integruoja gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje. žinos normalios ir patologinės anatomijos ir fiziologijos pagrindus, psichologinius ir socialinius įvairių amžiaus tarpsnių
žmonių ypatumus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 2.1. Taiko tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
2.2. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir
pristatyti rezultatus.
Specialieji gebėjimai 3.1. Vertina paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoja slaugą.
3.2. Atlieka ir vertina slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrindžia sprendimų priėmimą
profesinės veiklos situacijose.
3.3. Parengia pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
3.4. Atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją
medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
3.5. Ugdo paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja ir įgyvendina sveikatos mokymą, konsultuoja, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.
3.6. Taiko slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
Socialiniai gebėjimai
Asmeniniai gebėjimai
4.1. Bendrauja, bendradarbiauja su pacientais ir jų artimaisiais bei dirba komandoje su įvairių sričių
specialistais įgyvendindamas į asmenį orientuotą slaugą.
4.2. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažindamas asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.

5.1. Kritiškai vertina slaugos profesinę praktiką, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, vykdo
slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.
5.2. Savarankiškai ir atsakingai priima sprendimus bei įvertina jų poveikį profesinės veiklos situacijose.
5.3. Renka ir sistemina su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje.
Tarptautinių mainų galimybės Plovdivo medicinos koledžas, Bulgarija; Talino sveikatos priežiūros  koledžas, Estija; Kaukazo tarptautinis universitetas, Gruzija; Foggia universitetas, Italija; Rygos medicinos koledžas, Latvija; P. Stradinio medicinos koledžas, Latvija; Nysa taikomųjų mokslų universitetas, Lenkija;
Kvidzyno Powislanska aukštoji mokykla, Lenkija; Lodzės kosmetologijos ir sveikatos mokslų koledžas, Lenkija; Saimaa taikomųjų mokslų universitetas, Suomija; Vast universitetas, Švedija; Maltepe univeristetas, Turkija; Zirve universitetas, Turkija; Uludag universiteto Sveikatos mokykla, Turkija; Duzce universitetas, Turkija; Selcuk universitetas, Turkija ir kt.
Tolesnių studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal slaugos krypties studijų  programas.
Karjeros galimybės Absolventas galės dirbti klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Baigiamasis vertinimas Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.

Išsamesnė informacija apie bendrosios praktikos slaugos studijų programą suteikiama Biomedicinos mokslų katedroje.


[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]

 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30