Įmonių ir įstaigų administravimas

Pažintis su įmone ar įstaiga prasideda nuo jos administratoriaus. Įmonių ir įstaigų administravimas – šiuolaikiška studijų programa, rengianti administratorius, kurie geba tvarkyti įmonių ir įstaigų dokumentus, bendrauti su klientais, formuoti įmonės įvaizdį ir koordinuoti jos veiklą, valdyti informaciją, vadovauti personalui. Ši studijų programa labiausiai tinka žmonėms, mėgstantiems bendrauti, organizuoti ir kurti.

Galima pasirinkti studijų pakraipą: vystyti specialiąsias viešųjų ryšių valdymo arba žmonių išteklių vadybos kompetencijas.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai išmoksta valdyti įmonių ir įstaigų dokumentus, bendrauti su klientais, formuoti įmonės įvaizdį ir koordinuoti jos veiklą. Studijų metu pasirenkami dalykai sustiprina viešųjų ryšių valdymo arba žmonių išteklių vadybos kompetencijas. Taip sukuriama galimybė dirbti ne tik įmonių ir įstaigų administratoriais ar vadybininkais, bet ir viešųjų ryšių ir personalo specialistais.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba padalinių vadovais, vadovų asistentais, vadybininkais, personalo, archyvo specialistais, sekretoriais-referentais įvairiose įstaigose ir įmonėse.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupės programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX081
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja dr. Rasa Pocevičienė, el. p. rasa.poceviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-imoniu-ir-istaigu-administravimas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, turintį žinių ir gebėjimų planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, valdyti informaciją, spręsti profesinės veiklos problemas, prisitaikant prie nuolat besikeičiančios globalios aplinkos.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • žino ir suvokia pagrindines teorijas ir koncepcijas, analizuojančias svarbiausias valdymo funkcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį, taiko jas nustatant ir sprendžiant kompleksines profesinės veiklos srities problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • geba rinkti, apdoroti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją, atlikti taikomuosius tyrimus, sprendžiant įmonės / įstaigos padalinio veiklos problemas.
Specialieji gebėjimai
 • geba planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės / įstaigos padalinio darbą.
 • geba valdyti informaciją ir dokumentus, naudodamasis biuro technika, informacinėmis sistemomis ir technologijomis.
 • geba administruoti personalo valdymo veiklas, pagrįstai pasirinkdamas žmogiškųjų  išteklių valdymo metodus ir priemones.
 • geba palaikyti įmonės / įstaigos padalinio įvaizdį, vadovaudamasis etikos normomis ir etiketo reikalavimais.
Socialiniai gebėjimai
 • geba bendrauti ir perteikti informaciją specialistams ir kitiems asmenims lietuvių ir užsienio kalbomis.
 • geba atsakingai, kritiškai ir nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, bendradarbiaujant su kolegomis.
Asmeniniai gebėjimai
 • geba savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui
 • geba kūrybiškai dirbti komandoje bei vykdyti projektinę veiklą greitai kintančioje globalioje aplinkoje.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba I
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Informacinės technologijos
 • Statistika
 • Taikomoji matematika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Kūno kultūra
 • Specialybės užsienio kalba I
 • Filosofija/Sociologija
 • Dokumentų valdymas
 • Dokumentų valdymo praktika
 • Kūrybinės industrijos
 • Rinkodara
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė sauga
 • Įmonės veiklos duomenų valdymas ir analizė
 • Personalo valdymo praktika
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
 • Personalo valdymo dokumentavimas / Rašymo stiliai ir technikos
 • Krizių komunikacija (lietuvių k.) / Krizių komunikacija (anglų k.) / Socialinės medijos (anglų k.)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba I
 • Specialybės kalba
 • Apskaita ir finansai
 • Komunikacinė biuro įranga
 • Profesinė etika
 • Teisė
 • Vadyba
 • Kūno kultūra
 • Personalo valdymas
 • Organizacijos komunikacijos valdymas
 • Organizacijos komunikacinės aplinkos praktika
 • Žinių vadyba
 • Verslo administravimas (lietuvių k.) / Verslo administravimas (anglų k.) / Viešųjų ryšių valdymas
 • Užsienio kalba (II) (anglų / vokiečių / rusų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Inovacijų vadyba
 • Karjeros valdymas / Verslumas ir lyderystė (lietuvių k.) / Verslumas ir lyderystė (anglų k.)
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba (I)
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Informacinės technologijos
 • Komunikacinė biuro įranga
 • Taikomoji matematika
 • Specialybės užsienio kalba (I)
 • Filosofija / Sociologija
 • Inovacijų vadyba
 • Profesinė etika
 • Vadyba
 • Žinių vadyba
 • Užsienio kalba (II) (anglų / vokiečių / rusų)
 • Personalo valdymo praktika
 • Rinkodara
 • Personalo valdymo dokumentavimas / Rašymo stiliai ir technikos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
 • Krizių komunikacija (lietuvių k.) / Krizių komunikacija (anglų k.) / Socialinės medijos (lietuvių k.) / Socialinės medijos (anglų k.)
 • Verslo administravimas (lietuvių k.) / Verslo administravimas (anglų k.) / Viešųjų ryšių valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba (I)
 • Specialybės kalba
 • Informacinės technologijos
 • Apskaita ir finansai
 • Statistika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Užsienio kalba (II) (anglų / vokiečių / rusų)
 • Dokumentų valdymas
 • Dokumentų valdymo praktika
 • Personalo valdymas
 • Įmonės veiklos duomenų valdymas ir analizė
 • Teisė
 • Organizacijos komunikacijos valdymas
 • Organizacijos komunikacinės aplinkos praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Karjeros valdymas / Verslumas ir lyderystė (lietuvių k.) / Verslumas ir lyderystė (anglų k.)
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas