COVID-19

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d.

DĖL STUDIJŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU (2021-04-23)

ĮSAKYMAS DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ ASMENŲ GRUPIŲ NUSTATYMO (2021-03-27)

NUTARIMAS DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO (2021-03-27)

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (2021-03-26)

NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE COVID-19 SITUACIJĄ IR JOS VALDYMĄ LIETUVOJE (2021-03-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1471 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020-12-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1471 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020-12-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2547 „DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020-12-04)

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2547) (2020-11-06)

SPRENDIMAS DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (2020-09-22)

SPRENDIMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ, ATVYKSTANČIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ STUDIJŲ TIKSLAIS, IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO (2020-08-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (2020-03-12)

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į darbuotojų saugos ir sveikatos Šiaulių valstybinėje kolegijoje specialistę Rūtą Gavėnavičienę

Tel.: (8 41) 52 37 64, 8 699 08 500

El. p. r.gavenaviciene@svako.lt


Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu


Siekiant apsaugoti Kolegijos bendruomenės narių sveikatą, nuo spalio 4 dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje visose uždarose patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Užsiėmimų vykdymo vietose uždarose patalpose kaukių leidžiama nedėvėti tik sportuojant ar vykdant veiklas, kurių negalima atlikti būnant su kauke. Studijų procesas aukštojoje mokykloje organizuojamas kontaktiniu būdu. Studijos mišriuoju būdu gali būti vykdomos atsižvelgiant į dėstomo dalyko turinį.


Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, siekiant tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, nuo rugsėjo 13 dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje darbas, studijos ir neformalusis suaugusiųjų švietimas kontaktiniu būdu galimi tik tiems, kurie atitinka galimybių paso reikalavimus:
1. Prie įėjimo į kolegijos patalpas (pagal poreikį – ir kolegijos patalpose) vykdoma galimybių pasų patikra. Galimybių pasai gali būti tikrinami ir atsitiktine tvarka visose kolegijos patalpose.
2. Dėstytojas, esant poreikiui, gali paprašyti įrodymo, kad studentas atitinka galimybių paso reikalavimus.

Daugiau informacijos: https://svako.lt/lt/naujienos/kolegijoje-tikrinami-galimybiu-pasai.


Dėl nuotolinių studijų ŠVK suteiktu el. paštu studentai pirmiausiai turi kreiptis į dalyko dėstytoją, dėl studijų proceso studentus ir dėstytojus konsultuoja fakultetų dekanai, prodekanai, katedrų vedėjai (žr. kontaktai https://svako.lt/lt/kontaktai).


Dėl klausimų, susijusių su informacinėmis technologijomis, techninių kliūčių jungiantis prie ŠVK  žr. https://itc.svako.lt/ arba rašyti https://itc.svako.lt/gedimu-registravimas,  el. paštu gedimai@svako.lt.