COVID-19

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO (2020-12-14)

COVID-19 PANDEMIJOS VALDYMO PRIEMONĖS (INFORMACIJA ATNAUJINTA 2020 M. GRUODŽIO 14 D.)

TRUMPA GRIEŽTINAMŲ KARANTINO RIBOJIMŲ ATMINTINĖ (NUO GRUODŽIO 9 D. IKI GRUODŽIO 31 D.) (2020-12-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1471 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020-12-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1471 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020-12-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2547 „DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020-12-04)

NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE COVID-19 SITUACIJĄ IR JOS VALDYMĄ LIETUVOJE (2020-12-03)

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2547) (2020-11-06)

SPRENDIMAS DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (2020-09-22)

SPRENDIMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ, ATVYKSTANČIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ STUDIJŲ TIKSLAIS, IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO (2020-08-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (2020-03-12)

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į darbuotojų saugos ir sveikatos Šiaulių valstybinėje kolegijoje specialistę Rūtą Gavėnavičienę

Tel.: (8 41) 52 37 64, 8 699 08 500

El. p. r.gavenaviciene@svako.lt


Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus įsakymu iki 2021-02-28 (įskaitytinai) Kolegija dirba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ČIA.

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu


Dėl nuotolinių studijų ŠVK suteiktu el. paštu studentai pirmiausiai turi kreiptis į dalyko dėstytoją, dėl studijų proceso studentus ir dėstytojus konsultuoja fakultetų dekanai, prodekanai, katedrų vedėjai (žr. kontaktai https://svako.lt/lt/kontaktai).


Dėl klausimų, susijusių su informacinėmis technologijomis, techninių kliūčių jungiantis prie ŠVK  žr. https://itc.svako.lt/ arba rašyti https://itc.svako.lt/gedimu-registravimas,  el. paštu gedimai@svako.lt.