Profesinės studijos: teorija ir praktika, Nr. 2015/15

Visi straipsniai

BIOMEDICINOS MOKSLAI

SLAUGYTOJŲ POŽIŪRIO Į DARBĄ SĄSAJOS SU PASITENKINIMU DARBU IR PROFESINIO PERDEGIMO SINDROMU Vitalija Gerikienė

ERGONOMINIŲ SĄLYGŲ IR FIZINĖS VEIKLOS REIKŠMĖ KOSMETOLOGŲ PROFESINĖJE VEIKLOJE Lina Gineitytė, Vytautas Padgureckas

PACIENTŲ PATIRTYS KONTROLIUOJANT ONKOLOGINĮ SKAUSMĄ Emilija Tamašauskienė, Ieva Terminaitė

PACIENTŲ, KURIEMS SUFORMUOTA ŽARNYNO STOMA, KŪNO ĮVAIZDŽIO IR PSICHOEMOCINĖS BŪSENOS POKYČIAI POOPERACINIU LAIKOTARPIU Ugnė Žalkauskaitė, Jurgita Gulbinienė

 

HUMANITARINIAI MOKSLAI

УЧЁТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТАИНОСТРАННОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ Mindaugas Kavaliauskas

TRIŽODŽIŲ ANATOMIJOS DERINAMOJO PAŽYMINIO IR NEDERINAMOJO PAŽYMINIO LIETUVIŠKŲ TERMINŲ IR LOTYNIŠKŲ ATITIKMENŲ PRIKLAUSOMYBĖ Nijolė Litevkienė

 

SOCIALINIAI MOKSLAI

KLIENTŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS TEIKIANT PAGALBĄ Į NAMUS Asta Biliuvienė, Zita Jasevičienė

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЛАТВИИ Жанна Цауркубуле, Дарья Цауркубуле, Виктор Морохин

SUAUGUSIŲ ASMENŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, POŽIŪRIO Į SAVO NEGALIĄ SĄSAJOS SU PABLOGĖJUSIA NUOTAIKA Lauras Jokūbpreikšas

KONCEPTUALI DARBUOTOJO TĘSTINIO ĮSIPAREIGOJIMO ORGANIZACIJAI VEIKSNIŲ KLASIFIKACIJA Žaneta Kavaliauskienė

ĮMONIŲ VEIKLOS EKONOMINĖS ANALIZĖS TURINYS VADYBINIU ASPEKTU Arvydas Kazakevičius

TĖVŲ POVEIKIS LIETUVOS JAUNUOLIŲ TECHNINIŲ ŽINIŲ LYGIUI Ala Kovierienė

LIETUVOS TURISTINIO PATRAUKLUMO POKYČIŲ VERTINIMAS Daiva Labanauskaitė, Erika Jonuškienė

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА Анжелика Мещерякова, Анастасия Костевич, Юлия Сычева

TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS VIDINĖS KOMUNIKACIJOS PROCESO VEIKSMINGUMO VERTINIMAS Jolanta Navakauskytė, Daiva Kazlauskienė

ИНТЕГРАЦИЯ ЛАТВИЙСКИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЯ Александр Рубановскис

INFLIACIJA ŠIUOLAIKINĖSE EKONOMIKOS TEORIJOSE Lina Paliulienė, Janina Endriukaitienė

EKSKURSIJOS APIBRĖŽTIS: SĄVOKŲ „LANKYMAS“ IR „SPECIALI INFORMACIJA“ ESMĖ Judita Stulpinaitė

STUDIJŲ PROGRAMOS PASIRINKIMAS KAIP SĖKMINGOS KARJEROS PRIELAIDA Liucija Urbonienė

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

STUDIJAVIMO ĮPROČIŲ E. STUDIJŲ KURSE IR STUDENTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ SĄRYŠIO TYRIMAS Liudvikas Kaklauskas

DUOMENŲ TYRYBOS PROGRAMINIŲ ĮRANKIŲ GALIMYBIŲ ANALIZĖ Danutė Kaklauskienė

SUNKIŲJŲ METALŲ EMISIJŲ PASISKIRSTYMAS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEGINIMO PROCESE Eduardas Kamarevcevas

PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS DURPIŲ GAVYBOJE AB „RĖKYVA“ Sigita Karosienė

PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO DARBŲ POBŪDIS UŽSAKOMUOSIUOSE TAIKOMUOSIUOSE TYRIMUOSE Saulius Milašauskas

DAUGIATAŠKĖS CENTRALIZUOTOS REKLAMOS SISTEMOS TECHNOLOGINIŲ SPRENDIMŲ TYRIMAS Mantas Šiurkus, Liudvikas Kaklauskas